Evden eve nakliyat parca esya tasima fiyatlar nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. evden eve

Tarieven en vrijstellingen voor ERFBELASTING & SCHENKBELASTING 2013

Vrijstellingen voor erfbelasting
Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.
 

Bent u:  Dan is uw vrijstelling:
Gehuwd/gereg. partner/ ongehuwd samenwonend € 616.880,00
Kind met ziekte of handicap € 58.604,00
(Pleeg-)kind € 19.535,00
Kleinkind € 19.535,00
Ouder € 46.266,00
Overig (zoals een broer of zus) € 2.057,00


Vrijstellingen voor schenkbelasting
Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.
 

Bent u: Dan is uw vrijstelling:
(Pleeg-)kind € 5.141,00
per jaar mogen u ouders u (en uw broers en zussen) € 5.141,00 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.  
Kind tussen 18 en 40 jaar eenmalig:
Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 24.676,00. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen huis, de aflossing van een eigenwoningschuld of de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling € 51,407,00. Als uw ouders u vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalige verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij u eenmalig nog een bedrag schenken van € 26.732,00, mits u dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigenhuis of de aflossing van een eigenwoningschuld. Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling. Van de schenking van € 51.407,00 of € 26.732,00 moet ook een notariële akte worden gemaakt. € 24.676,00
€ 51.407,00
€ 26.732,00
Overig (zoals een kleinkind) € 2.057,00
Dit bedrag mag jaarlijks balastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.  


Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging.
 

Bent u: Dan betaalt u over het gedeelte
tot € 118.254,00
Dan betaalt u over het gedeelte
vanaf € 118.254,00
Gehuwd/Geregistreerd partner/ongehuwd samenwonend 10% 20%
wanneer u als ongehuwd samenwonende erft van uw partner, moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling van € 616.880,00 en de tarieven van 10/20% (o.a. minimaal zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven).    
     
(Pleeg-)kind 10% 20%
Kleinkind 18% 36%
Overig (zoals een ouder, broer of zus) 30% 40%


Bijvoorbeeld: U erft € 250.00,00 van uw ouders. U heeft een vrijstelling van € 19.535,00. Uw belaste verkrijging is dan € 230.465,00. Over het deel tot € 118.254,00 betaalt u 10% en over de rest € 112.211,00 betaalt u 20%. Totaal moet u dan: € 11.825,00 + € 22.442,00 = € 34.267,00 erfbelasting betalen.

Pensioen en Erfbelasting
Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting. Maar het partnerpension vermindert wel de vrijstelling van € 616.880,00 voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 159.361,00.

Aangifte doen voor erfbelasting en schenkbelasting
Voor de erfbelasting krijgt u automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Voor de schenkbelasting moet u het formulier zelf aanvragen. Kijk op http://www.belastingdienst.nl/ voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting.

Vragen over een erfenis of schenking?
Vraag het uw notaris. Ook op onze website http://www.notaris.nl/, vindt u meer informatie over erven en schenken. Bovendien kunt u iedere werkdag tussen 9 en 14 uur bellen met de Notaristelefoon, telefoonnummer (0900) 346 93 93 (€ 0,80 per minuut).

Versie: januari 2013
Uitgave: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Postbus 16020, 2500 BA Den Haag


Terug naar vragen
 

Nieuws