Evden eve nakliyat parca esya tasima fiyatlar nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. evden eve

Wat is het nut van een samenlevingscontract?

Wat is het nut van een samenlevingsovereenkomst?
Een paar dat geen huwelijk of een geregistreerd partnerschap wenst, kan de vermogensrechtelijke gevolgen van de samenleving regelen in een samenlevingsovereenkomst.

Het gaat primair om afspraken tussen de partners onderling. Het bestaan van een samenlevingsovereenkomst kan echter voor de toepassing van bepaalde regelingen als voorwaarde worden gesteld. In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan partnerpensioenregelingen, secundaire arbeidsvoorwaarden een bepaalde erfrechtelijke voorzieningen, denk hierbij aan vrijstellingen voor het successierecht en beschermingsbepalingen van de langstlevende ten aanzien van kinderen.

In een samenlevingsovereenkomst wordt veelal een regeling getroffen ten aanzien van de kosten van de huishouding en regelingen ten aanzien van het verbreken van de samenleving. Vaak nemen partners in de samenlevingsovereenkomst een verblijvensbeding op. In dit beding kan worden bepaald dat de gezamenlijke goederen bij overlijden van een van de partners verblijven aan de langstlevende partner. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de woning die partijen, ieder voor de helft op naam hebben staan, gezamenlijke inboedelgoederen en de en/of rekening.

In de samenlevingsovereenkomst kunt u elkaar niet benoemen tot erfgenaam. Daarvoor dient u een testament op te stellen.

Verder heeft u als langstlevende voor het successierecht een vrijstelling die gelijk is aan de vrijstelling voor echtparen, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden.

Ook kan men elkaar in aanmerking laten komen voor partnerpensioen indien u aan alle voorwaarden volgens het pensioenreglement voldoet. Een van deze voorwaarden is meestal het hebben van een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst.

Per e-mail kunt u een exemplaar bestellen van de brochures "Samenlevingscontract" en "Erfrecht". Uiteraard bent u van harte welkom op ons kantoor voor een bespreking met de notaris of kandidaat-notaris.

Wat moet er geregeld worden als mijn vriend(in) en ik uit elkaar gaan en ik wil de woning die op onze beide naam staat overnemen?
Er dient door de notaris een akte van verdeling te worden opgemaakt waarbij de woning aan u wordt toebedeeld. Hierin staan vermeld de afspraken die u heeft gemaakt met betrekking tot deze toedeling, zoals de waarde waarvoor de woning aan u wordt toebedeeld en/of u aan uw ex-vriend(in) een bedrag dient u te keren wegens overbedeling.

Indien de bestaande hypotheekschuld door u wordt overgenomen zal de bank uw ex-vriend(in) uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestaande lening dienen te ontslaan als u de hypotheeklening in het verleden tezamen bent aangegaan met de bank.

De notaris bekijkt ook voor u of in uw situatie overdrachtsbelasting verschuldigd is in verband met de verdelingsakte.

Indien u de woning met het oog op uw samenleving tezamen tegelijkertijd heeft aangekocht in een verhouding gelegen tussen 60% - 40% zal veelal een vrijstelling gelden.

Ons kantoor kan u uiteraard behulpzaam zijn met bovenstaande.

Wij wonen samen en hebben niets geregeld. Wordt mijn partner na verloop van een aantal jaren niet automatisch erfgenaam?
Nee, indien u geen testament heeft gemaakt is het wettelijke erfrecht van toepassing. Indien u niet gehuwd bent en geen kinderen heeft zijn uw ouders en eventuele (half)broers en (half)zusters uw erfgenamen. Indien u wel kinderen heeft zijn deze uw erfgenamen. Uw partner is geen erfgenaam van u en erft niets. Indien u ook geen samenlevingsovereenkomst heeft gemaakt met daarin een verblijvensbeding ziet het er somber uit voor uw partner.

Wij zijn niet gehuwd en hebben samen kinderen. Zijn de rechten van beide ouders gelijk?
Indien het kind buiten een huwelijkse relatie wordt geboren, ontstaan alleen familierechtelijke betrekkingen tussen vader (en diens familie) en kind als het kind door de vader is erkend. Erkenning kan overigens ook al voor de geboorte van het kind bij burgerzaken worden geregeld. Door de erkenning wordt de vader echter nog niet belast met het ouderlijk gezag. Dit berust alleen bij de moeder.

De ouders kunnen na de erkenning en geboorte van het kind gezamenlijk bij de kantonrechter het gezamenlijk gezag aanvragen. Via een e-mail kunt u een exemplaar aanvragen van de brochure getiteld "Gezag, omgang en informatie". Voor het beschermen van de langstlevende ouder tegen de erfrechtelijke aanspraken van een kind is het noodzakelijk om een samenlevingsovereenkomst en testamenten te maken. Hiervoor kunt u terecht op ons kantoor.

Ik ben vader van een kind en wil dit graag erkennen. De moeder wil dit niet. Wat zijn mijn rechten?
Indien de moeder de vereiste toestemming tot erkenning weigert, kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen. De rechter kan deze vervangende toestemming verlenen indien u de verwekker bent van het kind en indien de belangen van de moeder en het kind hierdoor niet worden geschaad. Of dit laatste het geval is, zal door de rechter beoordeeld worden.

Wij wonen samen en gaan uit elkaar. Mijn ex-partner heeft geen of weinig inkomen. Moet ik nu alimentatie gaan betalen?
Tenzij u en uw ex-partner daar zelf geen andere afspraken over maken of hebben gemaakt in bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst heeft uw ex-partner geen recht op alimentatie. In de wet is namelijk - in tegenstelling tot het huwelijk - niets geregeld over een onderhoudsplicht voor samenwoners.


Terug naar vragen
 

Nieuws