Evden eve nakliyat parca esya tasima fiyatlar nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. evden eve

Vragen over echtscheidingen

Ik ben gehuwd geweest in algemene gemeenschap van goederen maar inmiddels gescheiden. Ik blijf wonen in de eigen woning die bij het kadaster altijd op mijn naam heeft gestaan. Mijn advocaat of de notaris zegt dat een verdelingsakte nodig is. Waarom?
Toen u in gemeenschap van goederen trouwde vloeiden de beide vermogens tezamen tot een gemeenschappelijk vermogen. Ook hetgeen tijdens het huwelijk werd verkregen, werd gemeenschappelijk. Het gehele vermogen voor en tijdens het huwelijk opgebouwd werd dus gemeenschappelijk vermogen (eventueel met uitzondering van enkele vermogensbestanddelen, denk bijvoorbeeld aan verkregen vermogen onder uitsluitingsclausule).

De woning maakt derhalve deel uit van het gemeenschappelijke vermogen. Doordat de woning in de akte van levering destijds op uw naam is gesteld en daardoor ook bij het kadaster, betekent niets anders dan dat u tijdens het huwelijk de zogenaamde bestuursbevoegde echtgenoot werd.

Door de echtscheiding is het gemeenschappelijke vermogen ontbonden en dient dit verdeeld te worden. Door de echtscheiding, zegt de wet, bent u tezamen met uw ex-partner beschikkingsbevoegd geworden ten aanzien van de woning.

De woning komt juridisch gezien aan u beiden toe, ieder voor de helft, ongeacht hoe de kadastrale tenaamstelling luidt. De woning moet dus op uw naam gesteld worden en uit het gemeenschappelijke vermogen worden gelift. Dit gebeurt bij de notariële akte van verdeling.

U en uw ex-partner zullen in eerste instantie beiden aan de verdeling dienen mee te werken.

Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen bij een echtscheiding?
Op 1 mei 1995 is in werking getreden de Wet Pensioenverevening bij echtscheiding. Op grond van deze wet heeft ieder van de echtgenoten bij echtscheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de andere echtgenoot.

Hiervan kunnen de echtgenoten afwijken, hetzij in huwelijkse voorwaarden hetzij in een echtscheidingsconvenant. Zij kunnen er voor kiezen om niet de pensioenrechten niet te verevenen of slechts de pensioenrechten van een van beiden te delen, of ook de voor het aangaan van het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenrechten te verevenen of in een andere verhouding.

U kunt per e-mail een exemplaar van de brochure getiteld "Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding" opvragen. In deze brochure wordt nader ingegaan op de pensioenproblematiek bij echtscheiding.

Wat gebeurt er met het pensioen van de ex-echtgenote als de andere ex-partner hertrouwt?
Het hertrouwen van een van de ex-echtgenoten heeft geen invloed op de pensioenrechten van de andere ex-echtgenoot. Dit kan overigens wel tot gevolg hebben dat de tweede echtgenoot bij overlijden van diens of haar echtgenoot maar een beperkt nabestaandenpensioen krijgt omdat een deel van dit nabestaanden pensioen vaak als bijzonder nabestaanden pensioen toekomt aan de ex-echtgenoot.

Ik ga (her)trouwen maar wil niet dat mijn aanstaande enige aanspraak kan maken op mijn huidige vermogen bij een eventuele echtscheiding. Wat moet ik doen om dit te bewerkstelligen?
Regelt u niets dan huwt u in wettelijke gemeenschap van goederen (notabene bij een huwelijk in het buitenland of met een buitenlander kan dit overigens anders zijn, informeert u tevoren naar de gevolgen van het sluiten van een dergelijk huwelijk).

Indien u in wettelijke gemeenschap van goederen huwt wil dit zegen dat op het moment van het sluiten van het burgerlijk huwelijk uw vermogen voor de helft eigendom wordt van uw aanstaande. Indien u dit niet wilt, moet u voor het sluiten van het burgerlijk huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Terug naar vragen

Nieuws